CMK

Uitvinders van vormen (PO)

Dit project is in ontwikkeling voor het schooljaar 2020/2021.

de inhoud.. is dus nog een verrassing ;) 

Leerdoelen

Analyserend
Creërend

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Samenwerken

Data

in overleg