CMK

Op expeditie in de tijd, Eindhoven 1920-2020

Als je op expeditie (ontdekkingstocht) gaat in de tijd, ga je op zoek naar tastbare dingen en verhalen.

Soms vind je die tastbare dingen in musea omdat ze belangrijk genoeg zijn om te bewaren en omdat ze een verhaal vertellen.

 

We gaan op zoek naar wat de tijd in Eindhoven heeft achtergelaten. Als je Eindhoven als buitenstaander leert kennen, zie je niet veel van die geschiedenis. Eindhoven werd vanaf 1850 nl. steeds meer een succesvolle makers-stad, die wilde uitbreiden. Dat wat oud was, werd zonder pardon omgegooid. Er werd veel nieuws gebouwd; we moesten vooruit, uitbreiden, vernieuwen! Toch is er veel bewaard gebleven, of zijn er verwijzingen naar vroeger tijden. De kunst is om dat te zien.

In deze lessenreeks gaan we op onderzoek naar die geschiedenis die je niet meteen ziet. Daarna maken we, geïnspireerd door de geschiedenis van Eindhoven, onze eigen ‘verhalen’ door met reliëf en textuur te werken met behulp van druktechnieken. Door gips te gieten in mallen van klei en door bodemschatten te maken met klei en gevonden voorwerpen. Misschien zijn het wel bodemschatten van nu die over honderden jaren door mensen in de toekomst worden gevonden.... 

We sluiten af met een tentoonstelling waarin we laten zien wat de expeditie ons heeft gebracht.

   

Leerdoelen

Analyserend
Creërend

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Beeldend

Data

in overleg