CMK

Musical Boost! CMK

De "Musical Boost!" zorgt er voor dat kinderen enthousiast gemaakt worden voor het musicalvak: zingen, spelen, bewegen. Leerlingen worden geïnspireerd, opgewarmd en gaan de vloer op! In drie lessen ervaren de kinderen - doordat ze tegelijkertijd les krijgen van een 1 muziek- en 1 theaterdocent, beide met echte podiumervaring - het samengaan van de disciplines.

 

We leren kinderen het kunnen inzetten van emoties, inleving en (tekst)beleving binnen de muziek. We coachen gericht op het bewust inzetten van hun fysiek, mimiek en stem, zodat kinderen met durf én plezier de vloer op gaan. In de lessen werken we met een musicalfragment, waarbij we samen zingen en spelen voor publiek. 

Overzicht lessen:
1. “Door de ogen van” – Via prikkelende praktijkvoorbeelden van de docenten zoomen we in op het professionele artiestenleven en kunstenaarschap. Kinderen krijgen korte maakopdrachten.

2. “In de schoenen van” – In deze les gaan we samen met de kinderen de vloer op om te zingen en te spelen, zij ervaren het verband hiertussen.

3. “In de spotlights” – De laatste les sluiten we af met een kort musical fragment, gerepeteerd en uitgevoerd door de kinderen.

Lokaal: lokaal met digibord (les 1) en speelzaal (les 2 en 3)

Voor groep 8: gaat groep 8 dit schooljaar zelf aan de slag met een musical? Dan heeft de klas profijt als de "Musical Boost!" plaatsvindt kort voordat ze zelf met de musical gaan beginnen. Zo kunnen zij al de tips & tricks meenemen in het eigen repetitieproces.

Leerdoelen

Creërend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

PO
SBO

Programmalijn

Muziek/Dans/Theater/Literatuur (PO)

Disciplines

Musical
Muziek

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Communiceren
Samenwerken
Sociale en culturele vaardigheden

Data

In overleg