Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Workshop
Doelgroep PO
Leerjaar Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Kunstkijken met kinderen

Bij de kunstkijkles Visible Thinking maken kinderen kennis om op een andere manier naar kunst te kijken. Het leuke van ‘kunstkijken’ is dat er geen goed of fout is. De fantasie regeert! Door als groep actief en langer naar kunst te kijken, zullen een aantal kunstwerken niet zo snel worden vergeten. Al met al een verrassend en stimulerend kijkproces ván en vóór allen.

De didactische werkvorm Visible Thinking maakt het denken over kunst zichtbaar door Routines en bestaat uit allerlei kijk- en denkstrategieën en vindt mondeling plaats in het museum, op school of bij kunst in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in het Stadswandelpark). 

Gemiddeld kijken we negen seconden naar een kunstwerk. Maar door deze methode kijk je veel langer naar het kunstwerk. Wat zie je allemaal? Wat zou dit kunnen betekenen? Kijk, denk en verwonder. En hoe langer je kijkt, hoe meer je gaat zien. 

Eén van de meest toegankelijke Routines is de See-Think-Wonder methode waarbij de beschouwer een zorgvuldige en doordachte observatie van het kunstwerk maakt en deze deelt met de anderen. Een vorm van coöperatief leren waarbij de gezamenlijke kijkintelligentie wordt geactiveerd. Hoe langer je kijkt en doorvraagt hoe meer je ziet en mochten er nog overgebleven vragen zijn dan kunnen deze door de museumdocent beantwoord worden. Andere Routines zijn onder andere Beginning, Middle, or End; een methode waarbij het kunstwerk fantasierijk wordt geëxploreerd middels het vertellen van een eigen verhaal en Step Inside; een methode waarbij verschillende standpunten van het kunstwerk worden onderzocht door er ‘figuurlijk’ in te stappen.

Opmerkingen:
-Een kunstkijkles Visible Thinking vindt mondeling plaats in het museum, op school of bij kunst in de openbare ruimte.
-Als museumdocent coach ik de kunstkijkles; korte inleiding ter introductie, begeleiding en nabespreking.
-Er wordt als groep kunst gekeken.
-Bij het kunstkijken in het museum of bij kunst in de openbare ruimte zijn, naast de leraar, een aantal extra begeleiders nodig. Dit wordt vooraf in overleg besproken.

Voorbereiding:
De kunstkijkles wordt ‘op maat’ samengesteld afhankelijk van de wensen en het betreffende onderwijsniveau.

Benodigdheden:
Pen/potlood, papier/dummy, eventueel flipover en stift, computer met beamer en scherm (in het klaslokaal).

Aanbieder(s)

Kunstkijken

Locatie

nog niet bekend

Losse inkoopprijs

€ 65,-

Additionele kosten

Materiaalkosten

Datum

in overleg

Schooljaar

2021-2022

Duur

60 minuten

Culturele competenties

Receptief
Reflectief

Future skills

Kritisch denken
Communiceren

Disciplines

Beeldend

Meemaak-/maakactiviteit

Meemaken