Categorie van activiteit Cultureel aanbod instellingen
Soort activiteit Workshop
Doelgroep VO
Leerjaar VMBO 3-4, HAVO 3-4-5, VWO 4-5-6

Kunstkijken: Art-Based Learning

Bij de kunstkijkles Art-Based Learning maken jongeren kennis om op een andere manier naar kunst te kijken en deze te benaderen. Kies een kunstwerk uit en stel deze een relevante vraag. Kijk, exploreer, reflecteer en vertel het eigen verhaal. Door langer te kijken kom je steeds meer te weten en zal het kunstwerk niet zo snel worden vergeten.

De didactische werkvorm Art-Based Learning betreft een reflectieve kijkmethode waarbij de jongere in dialoog gaat met het kunstwerk door deze een relevante vraag te stellen. Op zoek naar nieuwe verbanden en inzichten raak je als het ware in gesprek met het kunstwerk. Het vrije associatieve denken staat bij deze kijkmethode centraal en langzaam maar zeker verschuift de aandacht van het kunstwerk naar de beschouwer. Het kunstwerk is het ‘sprekend object’ en dient hierbij als kennisbron, gesprekspartner en als mogelijke wereld.

Gemiddeld kijken we negen seconden naar een kunstwerk. Maar door deze methode kijk je veel langer naar het kunstwerk. Wat zie je allemaal? Wat zou dit kunnen betekenen? Vraag, kijk, exploreer en reflecteer. En hoe langer je kijkt, hoe meer je te weten komt.

De Art-Based Learning methode in vier stappen:
1. Het stellen van een persoonlijke relevante vraag
2. Het luisteren naar een ‘sprekend object’
3. Het betreden van een mogelijke wereld
4. Het vertellen van een eigen verhaal

De vier stappen hoeven niet noodzakelijkerwijs in de lineaire volgorde worden doorlopen en tevens kunnen bepaalde aspecten (van een stap) terugkomen bij de andere stappen. Al met al is Art-Based Learning een narratieve benadering en mondt uit in een nieuw verhaal, nieuwe kennis en een voorlopig antwoord op de aanvankelijke vraag.

Opmerkingen:

-Een kunstkijkles Art-Based Learning kan zowel in het museum, op school of bij kunst in de openbare ruimte plaatsvinden.

-De voorkeur voor deze reflectieve methode van ‘kunstkijken’ gaat uit naar op zaal in het museum of bij kunst in de openbare ruimte.
-Als museumdocent coach ik de kunstkijkles; korte inleiding ter introductie en begeleiding.
-Er wordt individueel kunst bekeken, waarna er in groepjes een nabespreking is ter reflectie.

 

Voorbereiding:
De kunstkijkles wordt ‘op maat’ samengesteld afhankelijk van de wensen en het betreffende onderwijsniveau.

Benodigdheden:
Pen/potlood, papier/dummy, smartphone (camera, internet als informatiebron), computer met beamer en scherm (in het klaslokaal).

Aanbieder(s)

Kunstkijken

Locatie

nog niet bekend

Losse inkoopprijs

€ 65,-

Additionele kosten

Materiaalkosten

Datum

in overleg

Schooljaar

2022-2023

Duur

60 minuten

Culturele competenties

Receptief
Reflectief

Future skills

Kritisch denken
Communiceren

Disciplines

Beeldend

Meemaak-/maakactiviteit

Meemaken