CMK

Ingenieurs van het verkeer (PO)

Kinderen ervaren en onderzoeken de chaos van vastgelopen knooppunten. Vervolgens ontwerpen ze een innovatieve infrastructuur voor hun eigen stad.

Mensen zijn altijd bezig om van punt A naar punt B te komen. In de groeiende steden zorgt het toenemende verkeer daarom voor steeds grotere uitdagingen voor stedenbouwkundig planners. 

Hoe organiseer je de routes voor diverse weggebruikers, zoals fietsers, auto's, treinen en bussen? En wat is er nodig om dit op een veilige manier te doen?

In deze lessenreeks ervaren leerlingen allereerst via een ludieke opdracht de kern van een knooppunt. Vervolgens onderzoeken ze diverse knooppunten op een zoekkaart vol met verkeersproblemen en moeilijke situaties. En uiteindelijk werken de leerlingen ruimtelijk aan een maquette van een nieuwe (volgens hun) ideale situatie.

Leerdoelen

Analyserend
Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Design
Overige

Data

hele jaar mogelijk