How-to-torial?- LA Projects

De leerlingen maken kennis met verschillende tutorials (denk o.a. aan Nikkie Tutorials) en gaan dan zelf aan de slag met het bedenken en maken van een eigen tutorial. De leerlingen leren zo informatie te vergaren, te reflecteren en te creëren.

Belangrijk is dat de leerlingen tijdens de eerste les in groepjes samenwerken, brainstormen en bespreken hoe ze de tutorial willen maken. Tijdens de tweede les hebben de leerlingen de materialen verzameld en gaan aan de slag met het filmen van de tutorial. Tijdens het samenwerken in groepjes ontstaan de meest creatieve filmpjes. Ze leren niet alleen in groepsverband te werken maar ook na te denken over de opbouw van een verhaal en dat te visualiseren gebruikmakend van verschillende technieken.Tussen de twee lessen is het belangrijk dat de leerkracht samen met de leerlingen de laatste puntjes op de ‘ i ‘ zet zodat tijdens de laatste les de leerlingen meteen kunnen beginnen met filmen.

We werken met iPads en andere technische tools zoals een aantal extra lenzen en opname apparatuur.

Verder is het voor dit project wel van belang dat er een aantal stilte ruimtes in het gebouw aanwezig zijn zodat geluidsopnames mogelijk zijn.  

Veel tutorials worden eerst zonder geluid opgenomen en later wordt het geluid ingesproken. Maar, het kan ook zijn dat de leerlingen tijdens het opnemen van de tutorial ook het geluid direct opnemen. Daarom is het bij dit project wel van belang dat er verschillende ruimtes beschikbaar zijn waar gefilmd kan worden.

 

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)
Kunstmenu (PO)

Disciplines

Kunst en Technologie

21ste eeuwse vaardigheden

Samenwerken
Digitale geletterdheid

Data

in overleg