Geluk ligt voor het oprapen

Verbeelden van geluksgevoel met fotografie

Vier fotografielessen waarin je geluksmomenten gaat fotograferen met een echte spiegelreflexcamera.

Moet je voor geluk veel geld hebben? Of kun je geluk ook afdwingen door een mooie steen in je broekzak te stoppen. Kun je van te voren bedenken wat jou gelukkig maakt of is het iets dat je overvalt?

In de eerste les kijken we naar een inspirerende fotopresentatie. We onderzoeken welke gevoel de foto's oproepen en door welke beeldelementen dit gevoel wordt versterkt. De kinderen vertellen over hun geluksmomenten. Ieder kind maakt dan een schets van een foto-idee. 

In les 2 gaan we in kleine groepjes leren fotograferen. De kinderen leren over standpunt en compositie van een foto. Ook leren ze kijken naar mooi licht. De kinderen gaan experimenteren aan de hand van kleine opdrachten.

In les drie starten we met het bespreken van de gemaakte foto's van de vorige les. Vervolgens gaan de kinderen twee aan twee hun geluksidee fotograferen. 

In les 4 bespreken we de geluksfoto's. Ieder kind geeft de foto een titel en schrijft er een kort tekstje bij. Tenslotte maken we een tentoonstelling in de klas.

Leerdoelen

Creërend
Receptief

Doelgroep

PO
SBO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Kunst en Technologie

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken