Door het oog van de reiziger

Reisverhalen dichterbij

(creatieve fotolessen met  de spiegelreflexcamera)

Veel reisverhalen van nu gaan over hoogst ongewone dingen: hoe ik de Mount Everest beklom, hoe ik het Kanaal overzwom; hoe ik…. gekke rare inspanningen en hoe verder weg hoe beter..

Veel van de dingen die we op reis zien en doen worden ook ongewoon en bijzonder omdat we als we op reis zijn met andere ogen kijken. Alles is anders dan onze bekende omgeving. Daarom kijken we vaak niet meer goed rond als we bijvoorbeeld van school naar huis lopen. We kijken niet naar details en ervaren de omgeving niet als bijzonder. In de lessen ‘door het oog van de reiziger’ gaan we op reis met de camera. We leggen een route af rondom de school en kijken door het oog van een reiziger. 

We maken hier beeldverhalen en  reisverhalen van in de klas. Deze verhalen kunnen we bundelen in een reisboek of presenteren in een tentoonstelling.

 

 

 

 

 

In les 1

gaan we eerst kort filosoferen over reizen. Waarom reizen we? Wat maakt het zo bijzonder. Kunnen we ook naar onze eigen omgeving kijken op deze manier?

De leerlingen krijgen vervolgens een korte presentatie te zien van reisfoto’s. We behandelen begrippen als beeldkader, perspectief en licht. 

 

We maken onze eerste foto van onze fotoreis. op het schoolplein. 

In les 2 gaan we op pad met de spiegelreflexcamera. De route is van te voren in overleg met de leerkracht uitgezet.

Je stelt je voor dat je een reiziger bent en hier nog nooit geweest bent. Je bent in een ver land. De mensen die er rondlopen zijn een vreemd volk en ook de dieren zag je niet eerder. Jij nieuwsgierig en onderzoekend rond.

Welke details vallen jou vooral op? Wat vind jij mooi? Zie je dingen die je nooit eerder zag?

In les 3 werken de leerlingen aan een beeldverhaal. Ze schuiven en selecteren met de foto’s en gaan deze beschrijven. Zo worden ze stap voor stap meegenomen bij  het maken van een verhaal. 

 

Gezamenlijk denken we na over een presentatie. Maken we een reisboek of een tentoonstelling?  We kunnen hiervoor een vierde les inplannen.

 

 

Leerdoelen

Analyserend
Creërend
Receptief
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Beeldend
Kunst en Technologie

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Sociale en culturele vaardigheden

Data

2019-2020