CMK

Het isometrische dorp (PO)

Binnen deze opgave ontdekken de kinderen een speciale manier van 3d-tekenen, zonder perspectief, ontwerpen ze individueel én leren ze samenwerken.

Het tekenen in 3d zonder perspectief wordt ook wel 'parallelle projectie' of 'isometrie' genoemd. De workshop is daarmee een ideale inleiding in het maken van een ruimtelijke voorstelling op het platte vlak, alvorens 'perspectief' in de klas te behandelen.

Wij begeleiden de kinderen in het leren tekenen in isometrie, geven inzicht in het maken van een eigen ontwerp en sturen aan op klassikale samenwerking.

Het tekenformat dat ze van ons krijgen hebben we namelijk zo gemaakt dat alle ontwerpen uit de klas kunnen worden samengevoegd tot één groot kunstwerk van aaneengeschakelde woningen. Een mooi resultaat voor aan de muur van het klaslokaal!

Leerdoelen

Creërend
Reflectief

Doelgroep

PO

Programmalijn

Beeldend/Design/Erfgoed/Kunst en Technologie (PO)

Disciplines

Architectuur
Beeldend
Design

Data

Hele jaar mogelijk.