CMK

Cultuur&ik

De activiteiten die binnen het programma Cultuur&ik worden uitgevoerd, zijn altijd op maat en in overleg met de school/SPIL-centrum.

De leerkrachten gaan samen met een culturele aanbieder of vakdocent, die de training Cultuur & ik gevolgd heeft, op zoek hoe ze samen het creatieve proces (verbazen – onderzoeken – ontwerpen – presenteren) en de leeromgeving kunnen inrichten.Daarin staat de creativiteitsontwikkeling van de individuele  leerling centraal  Ook het aanspreken van de culturele vermogens (creërend – receptief – reflectief) en de verbinding met andere vakken wordt hierin meegenomen.

Belangrijkste doelstellingen zijn dat leerkrachten/ pedagogische medewerkers samen met een vakdocent/aanbieder inhoudelijk een activiteit vorm geven vanuit de vraag hoe we de leerlingen kunnen stimuleren om vanuit een eigen motivatie/betrokkenheid hun creativiteit te ontwikkelen. Dit is gekoppeld aan  de 4 fases van een creatief proces : verbazen/inspireren - onderzoekend leren - ontwerpend leren – presenteren. De invalshoek is  kunst en cultuur maar de verbinding met andere vakken is vanzelfsprekend. 

Een activiteit kan aansluiten bij een schoolthema of op een andere inhoudelijke vraag van de school/leerkracht/bouw. Over het algemeen bestaat een activiteit uit 6 lessen die samen met de aanbieder worden ingevuld en voor de helft door de leerkracht zelf worden uitgevoerd. 

Doelgroep

Docenten en leerkrachten

Programmalijn

Cultuur&ik

21ste eeuwse vaardigheden

Creativiteit
Sociale en culturele vaardigheden

Data

in overleg