Petraschool

SBO Petraschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen en behoeften. De leerlingen ontwikkelen zich binnen een innovatieve en eigentijdse leeromgeving met als doel zelfstandig te kunnen functioneren in een continu veranderende maatschappij. 

Signatuur

Protestants-christelijk

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

SKPO