Kindcentrum Fellenoord

Kindcentrum Fellenoord is een brede school, waar alle voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak zijn te vinden. School, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, & buitenschoolse opvang, naschoolse - en externe partners werken hier nauw met elkaar samen. Daardoor kunnen wij een doorgaande lijn bieden voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.

Binnen Kindcentrum Fellenoord is het kind het belangrijkst. Samen met ouders bieden wij een veilige speel, werk- en leeromgeving waarin elk kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. Welbevinden en betrokkenheid hebben we hoog in het vaandel. Elk kind is uniek. Kinderen ontwikkelen vaardigheden die hen voorbereiden op de snel veranderende samenleving.

De kinderen krijgen ruimte om zich, binnen hun eigen mogelijkheden, verder te ontwikkelen. Gevoel van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid vinden wij daarbij belangrijk. De professional heeft daarin een coachende en begeleidende rol. We gaan op een sfeervolle manier met elkaar om waarin rust en structuur als basis aanwezig zijn. We willen kinderen correcte en prettige omgangsvormen bijbrengen en het belang onderstrepen dat iedereen daar persoonlijk zijn steentje aan kan bijdragen. We besteden in de klas structureel aandacht aan een goede omgang met elkaar. We communiceren open en transparant op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Belangrijke kernwaarde voor ons is: om Samen, Kansrijk en Persoonlijk te Ontwikkelen.

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Schoolvoorstelling