VSO Taalbrug College

Het Taalbrug College is ‘speciaal in taal’. Een school waar een respectvolle communicatie de basis is voor het leren en de ontwikkeling van leerlingen met ernstige en complexe beperkingen op het gebied van taal en communicatie. We gaan uit van de kracht van iedere leerling. We zijn gericht op groei van leerlingen tot zelfredzame mensen die zich gewaardeerd en geaccepteerd weten als volwaardige burger, hier en daar, nu en straks.


Niveau(s)
Leerroute Arbeid/leerroute Vervolgonderwijs

Aantal leerlingen
240

Bijzonderheden
VSO voor leerlingen met ernstige en complexe beperkingen op het gebied van taal en communicatie.
Hoort bij Taalbrug Junior.

Schoolbestuur

Stichting Vitus Zuid