De Klapwiek

We willen een school en Spilcentrum zijn waar kinderen:

Samen kunnen leren in een warm opvoedkundig klimaat, tegemoetkomend aan verscheidenheid. De betrokkenheid en het welbevinden van het kind staan centraal.

Wij zijn een Spilcentrum met een warm hart voor ieder kind!

Visie

Onze visie is dat één bepaald onderwijssysteem nooit alle kinderen kan aanspreken. Onze aanpak past zoveel mogelijk bij de leerlingen die we voor ons hebben. Daarbij verliezen wij het gewenste eindniveau niet uit het oog. We sluiten daarbij aan op de idealen van de basisschool en combineren die met kenmerken van de effectieve schoolgedachte. Dat houdt in dat we ons onderwijs zo goed mogelijk willen afstemmen op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.

Signatuur

Openbaar

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Maak het mee!