De Klapwiek

We willen een school en Spilcentrum zijn waar kinderen:

Samen kunnen leren in een warm opvoedkundig klimaat, tegemoetkomend aan verscheidenheid. De betrokkenheid en het welbevinden van het kind staan centraal.

Wij zijn een Spilcentrum met een warm hart voor ieder kind!

Signatuur

Openbaar

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat