't Karregat

't Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen

SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. 

Het werken vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs staat centraal. 

De school werkt constructief samen met kind en ouders vanuit gelijkwaardigheid aan de ontwikkelingen van kinderen.

Aan de school is Omnio, afdeling voor fulltime onderwijs aan hoogbegaafden, verbonden. 

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Groepsdynamisch onderwijs

Schoolbestuur

Salto