Taalbrug Junior (SO)

Taalbrug Junior biedt gespecialiseerd onderwijs en specifieke ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De primaire hulpvraag van alle leerlingen die de school bezoeken ligt in de behoefte om beter te leren communiceren met anderen.

Voor alle medewerkers staat taal de hele dag centraal door de oprechte belangstelling voor wat de leerling echt bedoelt te zeggen. De taal van het kind zelf is de basis van leren communiceren. Door de unieke aanpak in taal en communicatie gaan de leerlingen het onderwijsaanbod beter begrijpen. Zo leren ze zich te redden in de veelheid van communicatieve situaties in de wereld om hen heen. We maken leerlingen eigenaar van hun leerproces door ze zelf een stem te geven en hen te leren reflecteren. Dit geeft inzicht in eigen mogelijkheden in relatie met de problematiek.

Taalbrug Junior wil in het landschap van passend onderwijs het verschil maken in het belang van de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Gepassioneerde en ambitieuze professionals werken intensief samen om vanuit hoge verwachtingen het beste uit leerlingen te halen en een kleurrijk palet aan kansen te creĆ«ren. Kansen om (weer) te kunnen participeren in thuisnabij basis- of voortgezet onderwijs voor het verwerven van een volwaardige en passende plek in de maatschappij. Met dit doel voor ogen delen onze professionals hun expertise in het aanleren van communicatieve vaardigheden met ouders, scholen en externe partners.

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat