De Troubadour

De Troubadour ligt tegen het stadscentrum aan tussen een school voor voortgezet onderwijs en het belastingkantoor ‘Karelspoort’ aan de Karel de Grotelaan. De school is onderdeel van het SPILcentrum “Genderpark” en bestaat uit de volgende instellingen: PeuterPlaza Genderpark van Korein en Korein Kinderopvangcentrum met buitenschoolse opvang. De kinderen zijn verdeeld in jaargroepen. In mei 2019 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw met 12 lokalen met leerpleinen, een speelzaal voor de kleuters en de peuters, een hal en een eigen gymzaal. Elke 4 lokalen grenzen aan een groot leerplein. Dit plein wordt gebruikt door deze vier groepen waardoor er veel samen gewerkt wordt. De gemiddelde groepsgrootte in de groepen 1 t/m 8 is 25 tot 30 leerlingen.

"Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen en alle religies. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Onze slogan is: De Troubadour, daar zit muziek in!

Op onze school heerst een professionele cultuur. Op onze school hebben we oog voor het individuele kind. Wij vinden het belangrijk om ouders als partner te zien als het gaat om te kijken wat goed is voor het/hun kind. Op onze school vinden we het betrokkenheid, eigenaarschap, zelfsturing en zelfstandigheid zeer belangrijk. Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat en een fijne sfeer. Er is veel aandacht voor brede ontwikkeling van de kinderen."

 

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat