De Schakel

De Schakel is een moderne basisschool in Eindhoven, met de nieuwste leermiddelen en methodes, gevestigd in het stadsdeel Strijp. Op basisschool De Schakel geloven we in het ‘groeien doen we samen’ concept waarbij ieder kind onderwijs op maat krijgt.

Op onze basisschool staat het ontwikkelingsproces centraal. We werken op basis van onderling vertrouwen tussen leerling, leerkracht en ouder. Onze basisschool in Eindhoven bestaat uit twee prachtige gebouwen met een groot speelplein. De Schakel is een onderdeel van Kindcentrum Lievendaal, waar ook kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang gehuisvest is.

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO