Mytylschool (SO/VSO) Eindhoven

Mytylschool Eindhoven is een gespecialiseerd onderwijscentrum waar leerlingen voorbereid worden op een passende plek in de maatschappij. "Wij bieden leerlingen van 4-20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking onderwijs, zorg en begeleiding binnen de uitstroomprofielen “dagbesteding”, “arbeid” en “vervolgonderwijs”."

"Samen met ouders/verzorgers, partners binnen het onderwijs, zorg en arbeidsmarkt ondersteunen en begeleiden wij de leerlingen bij het komen tot optimale persoonlijk ontplooiing met als doel leerlingen, op het eigen niveau, zo volledig mogelijk te laten participeren in de samenleving."

Signatuur

Katholiek

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

SSOE