De Regenboog

"We vinden het op onze school van wezenlijk belang dat we met ons onderwijs aansluiten bij de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen. Vanuit dat uitgangspunt krijgt de groepsleerkracht de ruimte om binnen de kaders van ons leerplan eigen keuzes te maken en accenten te leggen, passend bij wat de kinderen vragen/nodig hebben. Het antroposofisch mensbeeld, zoals door Rudolf Steiner is beschreven, vormt hierbij ons uitgangspunt."

Op Vrije Basisschool De Regenboog vinden we het van groot belang dat de kinderen zich mogen ontwikkelen over de volle breedte van hun potentie.

We willen het kind de mogelijkheid bieden tot de ontplooiing van zijn eigen gaven om zo zijn eigen weg te vinden. Het vraagt om een levendige vormgeving van de lessen, waarbij rijk gevulde beelden, ervaringen en belevingen worden opgeroepen in het gevoelsleven van het kind. 

Tweede locatie

Begoniastraat 15
5644 NA Eindhoven
Tel: 040 7200850

Signatuur

Antroposofisch

Onderwijsconcept

Vrije school