Wethouder van Eupen

De Wethouder van Eupenschool is een school met een open en vriendelijk klimaat.
Op onze school ontwikkelen leerlingen zich tot zelfredzame wereldburgers in de maatschappij van morgen, met aandacht voor ieders talent en individuele capaciteiten.

Onze drie kernwaarden zijn :

• Geluk(kig)

• Ontwikkeling

• Eigenheid

 

Geluk(kig)
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Wij willen hen een fijne, veilige omgeving bieden waarin zij optimaal kunnen ontwikkelen. Je gelukkig voelen is van invloed op je gezondheid en je ontwikkeling.

Ontwikkeling

Wij bieden leerlingen een brede ontwikkeling. Onze aandacht ligt zowel bij de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling alsook de ontwikkeling van vaardigheden. Een goede beheersing van rekenen en taal vinden wij belangrijk. Daarnaast leren wij leerlingen vaardigheden aan die zij nodig hebben in de toekomst. De vaardigheden die je nodig hebt om gelukkig te worden zoals vrienden maken, er voor iemand zijn, en de vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerken.

Eigenheid

Ieder kind en volwassene bij ons op school is anders. We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen die bestaan en open te staan voor de eigenheid van ieder individu. Wij hebben oog voor een individu en zijn/haar capaciteiten en talenten.

 

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK Cultuurtraject op maat: Duurzame samenwerking