De Rungraaf (SO)

De Rungraaf in Eindhoven biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. "Wij helpen kinderen bij het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden."

Onze positieve benadering en duidelijke routines zorgen voor een veilige leeromgeving met warmte, rust en structuur. Ons schoolgebouw De Avenir – waarin wij samenwerken met De Korenaer Eindhoven voor voortgezet speciaal onderwijs – is hier helemaal op ingericht.
Dankzij onderwijs en begeleiding op maat kunnen kinderen bij ons hun talenten en zelfvertrouwen ontwikkelen, op weg naar hun volgende stap.

Visie

Wij erkennen en accepteren de mogelijkheden en beperkingen van kinderen en creëren (leer)situaties waarin kinderen succes ervaren en zelfvertrouwen opdoen. Zo komen zij tot ontwikkeling en leren op een positieve manier met zichzelf en anderen omgaan.

Wij kijken met een positieve blik naar kinderen en werken vanuit de Aloysius-kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. 

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

Aloysiusstichting

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat