Montessori College Eindhoven

Help mij het zelf te doen is de grondspreuk van het Montessori onderwijs. Kernwaarden die het Montessori College hierbij hanteert zijn respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Ze vormen het uitgangspunt voor de relatie tussen leerlingen en medewerkers en tussen de school en de ouders. Zo kunnen we samen een veilige leeromgeving creëren, waarin de leerling wordt begeleid bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.


Niveau(s)
mavo/havo

Aantal leerlingen
800 

Onderwijsconcept

Montessori

Schoolbestuur

Summa College