't Slingertouw

Basisschool 't Slingertouw heeft twee locaties in de wijk Meerhoven. Eén in Grasland en één in Waterrijk. De manier van werken, denken en onze visie is op beide locaties hetzelfde.

Op beide locaties is er een continurooster waar de kinderen het eerste kwartier samen met de leerkracht eten en daarna onder begeleiding van collega's (van school en/ of Korein) een half uur buiten spelen.

Op beide locaties is de basisschool onderdeel van het SPIL centrum. Er is voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in beide gebouwen aanwezig. Onze partner Korein verzorgt deze opvang.

Onderwijs in groep 1 & 2

Wanneer uw zoon of dochter vanuit de dagopvang doorstroomt naar onze school is de werkwijze al bekend. Samen werken we ontwikkelingsgericht vanuit de visie Startblokken/ Basisontwikkeling. Op deze manier zorgen wij voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor uw kind. In de groepen 1/ 2 werken we met de visie van de Basisontwikkeling. Kinderen en leerkrachten werken thematisch aan de leerdoelen die er voor onze leerlingen beschreven zijn. Aan deze leerdoelen wordt gewerkt middels verschillende thema's, zoals beroepen, sprookjes en jaargetijden. Samen met de kinderen (en ouders) wordt er nagedacht over de input/ uitvoering van het thema. De rekenactiviteiten, spelactiviteiten, bewegingsactiviteiten, taalactiviteiten enz. worden allemaal rondom dit thema ingevuld. Alle kleuters worden gevolgd. Alle kleuters volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van en de motorische ontwikkeling via het registratieprogramma KIJK!
Ook neemt de leerkracht toetsen (toetsjes) af bij de kleuters. Middels deze toetsen onderzoeken we hoe het bijvoorbeeld met de reken- en taalvaardigheden van de kinderen zit of hoe de woordenschat van de leerling is.
Deze resultaten worden bij de oudste kleuters twee tot drie maal per jaar besproken.
Maar belangrijker, onze deuren staan altijd open voor u. Soms kunnen we ter plekke antwoord geven op uw vraag, soms plannen we een afspraak om rustig de tijd te nemen om met u in gesprek te gaan.

Ons lesmodel

Vanaf de groepen 3 werken we methodisch aan de kerndoelen. Voor alle vakken is er een methode. Deze methode is onze leidraad om te zorgen dat uw zoon of dochter eind groep 8 alle basisdoelen heeft behandeld. We geven gedifferentieerd les. We bedoelen daarmee dat we aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw zoon of dochter. Beheerst uw zoon of dochter de stof, dan zorgen wij voor meer uitdaging. Is er extra oefening nodig, dan zorgen wij voor extra passende oefenstof. Op deze manier sluiten wij aan bij het niveau van de leerling.
In alle groepen wordt er Engels gegeven (groep 1 t/m 8). Dit doen we allerlei manieren. Via de methode wordt er aan de hand van popliedjes de Engelse taal geoefend en geleerd.

Tweede locatie

Waterlinie 26
5658 NS Eindhoven
Tel:

Signatuur

Interconfessioneel

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat