De Wereldwijzer

De Wereldwijzer, basisonderwijs voor nieuwkomers biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die rechtstreeks uit het buitenland komen. Kinderen kunnen op elk moment in het schooljaar worden aangemeld en starten. In 40 tot 60 weken leren zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven zodat zij daarna een aansluiting kunnen vinden in het reguliere onderwijs

Tweede locatie

Shakespearelaan 47
5629 MP Eindhoven
Tel: 040 – 2406016

Schoolbestuur

SKPO