MBS (VSO) Eindhoven

MBS Eindhoven is een school waar leerlingen zich thuis voelen en zich conform hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Stap voor stap ontdekken de leerlingen hun eigen talenten en interesses en leren ze hoe ze hun talenten het beste tot hun recht kunnen laten komen in de praktijk. Wij dagen leerlingen uit, ieder naargelang hun eigen mogelijkheden, om te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van volwassenheid.


Niveau(s)
Uitstroomprofielen: begeleide vorm van arbeid, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk of activiteitgerichte dagbesteding

Aantal leerlingen
130

Bijzonderheden
Voor leerlingen met een leer- en ontwikkelingsachterstand.
Heeft ook een SO- en een onderwijszorgafdeling.

Signatuur

Katholiek