't Karregat afd. Omnio

’t Karregat, zin in leren en worden wie je bent: we doen het samen

SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op (sociale) vaardigheden. 

Wij werken constructief samen met kind en ouders vanuit gelijkwaardigheid aan de ontwikkelingen van kinderen.

Aan de reguliere school is Omnio, afdeling voor fulltime onderwijs aan hoogbegaafden, verbonden. De leerlingen op het hoogbegaafdheidsonderwijs Omnio hebben ook vakleerkrachten voor schaken en Engels.

Ambitie

Alle leerlingen maken passief én actief kennis met diverse disciplines binnen kunst en cultuur, gekoppeld aan de projecten van dit jaar

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Thematisch onderwijs

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat