De Kameleon

"Basisschool de Kameleon is een moderne school en vormt samen met onze partners het SPIL van de wijk. Op basisschool de Kameleon werken wij vanuit een gezamenlijke missie: ‘Kansrijk onderwijs voor alle kinderen in de wijk’. Hierbij gaan wij uit van de volgende kernwaarden: Plezier; alle kinderen komen met plezier naar school. Veiligheid; in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen zich het beste. Respect; alle betrokkenen van de school gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Zelfstandigheid; door zelfstandigheid te bevorderen, bereiden wij de kinderen voor op hun toekomst in de maatschappij." Basisschool de Kameleon is onderdeel van spilcentrum de Bennekel. 

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat