De Kameleon

"Basisschool de Kameleon is een moderne school en vormt samen met onze partners het SPIL van de wijk. Op basisschool de Kameleon werken wij vanuit een gezamenlijke missie: ‘Kansrijk onderwijs voor alle kinderen in de wijk’. Hierbij gaan wij uit van de volgende kernwaarden: Plezier; alle kinderen komen met plezier naar school. Veiligheid; in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen zich het beste. Respect; alle betrokkenen van de school gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Zelfstandigheid; door zelfstandigheid te bevorderen, bereiden wij de kinderen voor op hun toekomst in de maatschappij." Basisschool de Kameleon is onderdeel van spilcentrum de Bennekel. 

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO