Karel de Grote

Karel de Grote is een basisschool in de wijk Genderdal in Eindhoven. "Kenmerkend voor onze school is rust, structuur en kwalitatief goed onderwijs. Wij halen graag het beste uit onze kinderen naar boven. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen."

Visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken en dat ze ook weten dat ze dat kunnen. De kinderen krijgen een breed aanbod in verschillende vakgebieden. Er is aandacht voor de creatieve vakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn een kleurrijke school, die bezocht wordt door kinderen van veel verschillende nationaliteiten. Dit betekent voor de inrichting van ons onderwijs dat wij extra tijd en aandacht besteden aan het leesen taalonderwijs. Woordenschatontwikkeling neemt een centrale plaats in. Binnen de groep past elke leerkracht d.m.v. groepsplannen het onderwijs zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Hierbij heeft de leerkracht een sturende rol. Als team proberen we steeds de doorgaande lijn in de school te realiseren. We vinden het belangrijk om via een duidelijke, gestructureerde aanpak de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk te ontwikkelen, op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en op creatief gebied. 

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat