SintLucas

"We creëren kansen voor creatief talent"

 

SintLucas is een creatief vmbo waar we inspringen op technologische ontwikkelingen en groei voorop staat. We zijn een kleinschalige, veilige school waar je gezien en gehoord wordt en waar je jezelf mag zijn. In een respectvolle omgeving ontwikkel je eigenheid en zelfvertrouwen.

 

We stimuleren een open houding, creatief talent en doorzettingsvermogen. De kern van het onderwijs is dat onze leerlingen en medewerkers met trots en plezier werken aan de vervulling van hun passie. ​

We besteden veel aandacht aan een goede algemene theoretische basis. Ons grootste belang is dat leerlingen succesvol doorstromen naar passend (creatief) vervolgonderwijs. ​

Voor álle leerlingen geldt dat SintLucas ze begeleidt naar de juiste plek!