SintLucas

SintLucas is een creatief vmbo waar we inspringen op technologische ontwikkelingen en groei voorop staat. We zijn een kleinschalige, veilige school waar je gezien en gehoord wordt en waar je jezelf mag zijn. In een respectvolle omgeving ontwikkel je eigenheid en zelfvertrouwen. We stimuleren een open houding, creatief talent en doorzettingsvermogen. Een goede voorbereiding op een mbo-opleiding in de creatieve industrie.


Niveau(s)
vmbo-kb/gl/glt

Aantal leerlingen
500

Bijzonderheden
Vmbo-profiel: Media, Vormgeving & ICT (MVI)