Strijp Dorp

SALTO-school Strijp Dorp is een openbare basisschool met heterogene (leerlingen van (2) verschillende leerjaren/niveaus in een groep) en homogene (leerlingen van een leerjaar/niveau in een groep) groeperingsvorm.

Er wordt gewerkt vanuit de principes van gepersonaliseerd leren. Hierbij stemmen we ons onderwijs af op de zone van de naaste ontwikkeling van een leerling: op eigen interesse, niveau en tempo.
Het motiveren van kinderen, de betrokkenheid van kinderen stimuleren en de leerling mede eigenaar maken van het eigen leerproces is hierbij erg belangrijk.

Afstemmen op onderwijsbehoefte, ontwikkelen van (toekomstgerichte) vaardigheden als samenwerken en ontdekken en onderzoeken zijn speerpunten in ons onderwijs.

Tweede locatie

Koenraadlaan (alleen de groepen 6 t/m 8) 102
5651 EZ Eindhoven
Tel:

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat