De Korenaar

Inclusief onderwijs omdat …

Elk kind heeft recht op thuis nabij passend onderwijs: kinderen met en zonder beperking moeten in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. Kinderen moeten zich realiseren dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen. Ouders van kinderen met een beperking hoeven geen keuze meer te maken: De school in de buurt is ook voor hun kind de beste keuze. Uit onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in inclusieve onderwijssituaties dan leerlingen in reguliere- en speciale onderwijssituaties.

 

Mediërend leren

Het team van de Korenaar geeft les op basis van de principes van ‘Mediërend Leren’. Het sleutelbegrip binnen mediërend leren is ‘mediatie’. Hieronder verstaan we het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Wat maakt inclusieve basisschool De Korenaar bijzonder:

Alle kinderen uit de wijk zijn welkom op onze school. We zorgen ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. In onze aanpak gaan het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden en cognitie hand in hand. Samen spelen en leren vormen de basis van ons schoolklimaat. Dat is voor ons de kern van inclusief onderwijs.

Hoe we dat doen:

• met bevlogen en betrokken leerkrachten

• in een professioneel team dat zich continu ontwikkelt

• uitdagen van kinderen, zodat talent en kwaliteit zich kunnen ontwikkelen

• bewezen kwalitatief goed onderwijs

• Mediërend leren

• Leefstijlschool, veel aandacht voor waarden en normen

• veel specialisme in huis: dyslexie (Kurzweil), dyscalculie, gedrag, gehoorproblematiek, etc.

• met vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs

• veel diverse buitenschoolse activiteiten

• waar nodig zetten wij aanvullende ondersteuning in voor uw kind

• voorbeeldschool op het gebied van passend onderwijs (inclusief onderwijs)

• ZON groepen op het gebied van: – ZON Plus – ZON Rekenen – ZON Taal – ZON Gedrag – ZON Vuursteen

• door school te zijn voor alle kinderen

• samen met u

Signatuur

Interconfessioneel

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat