Huygens Lyceum

Veelzijdig als jij! Op het Huygens Lyceum leren leerlingen individueel en samen de wereld en zichzelf kennen. Wij willen leerlingen volledig toerusten op de uitdagingen die de hedendaagse maatschappij hen biedt. Kernwaardes voor ons onderwijs zijn:

Gekend zijn
Écht gezien worden en omzien naar elkaar

Veelzijdigheid
Het gehele scala aan talenten en vaardigheden van een leerling tot bloei laten komen

Gepersonaliseerd onderwijs
Aandacht voor het persoonlijke binnen de saamhorigheid van onze school.


Niveau(s)
havo/atheneum/gymnasium

Aantal leerlingen
1200

Bijzonderheden
Brainportschool 
Eigen onderwijsconcept Huygens Leren (= vaardigheden leren die leiden tot eigenaarschap) 

Signatuur

Protestants christelijk

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat