De Vuurvlinder

SALTO-school De Vuurvlinder is een dynamische school die meegaat in de ontwikkelingen van de maatschappij.

We zijn bewust van de veranderende vraag omtrent vaardigheden, opbrengsten en resultaten. We bekijken welke kansen deze nieuwe ontwikkelingen ons bieden en op welke wijze we dit kunnen integreren in ons onderwijsaanbod. Daarbij staat steeds de vraag centraal: Welke keuzes op schoolniveau bieden kinderen en leerkrachten de beste kansen op goed en uitdagend onderwijs?

Signatuur

Openbaar

Schoolbestuur

Salto