Tarieq Ibnoe Ziyad

Basisschool "Tarieq Ibnoe Ziyad" is een Nederlandse basisschool op Islamitische grondslag. De school bestaat inmiddels 25 jaar. De meerderheid van leerlingen komt uit de directe omgeving, Woensel, maar er komen eveneens leerlingen uit de overige delen alsmede de directe omgeving van Eindhoven. De leerlingen zijn islamitisch. De ouders zijn afkomstig uit verschillende landen en culturen. Door de bezuinigingen bij gemeenten op het leerlingenvervoer staat de regiofunctie onder druk.

De school is met zijn vele initiatieven duidelijk gericht op de wijk en de samenleving in het algemeen en de “Locale Educatieve Agenda” (LEA) is daarbij een belangrijke leidraad. We hebben ons dan ook aangesloten bij het concept van spilcentra.

De school is gehuisvest in een splinternieuw schoolgebouw gelegen aan de Frankrijkstraat 79.

Per 1 oktober 2017 telt de school ca. 285 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. De kinderen zitten hoofdzakelijk in jaargroepen, het zogenaamde leerstof / jaarklassensysteem. Vanwege de omvang van de groepen 2 en 3 hebben we voor dit schooljaar gekozen voor een combigroep 2/3. Binnen deze groep wordt de groepsvorm aangepast aan de te geven les, aan het niveauverschil, aan de gekozen werkvorm, enzovoorts. In de groepen 4 t/m 8 werken we met ICT ondersteund onderwijs van SNAPPET. Leerlingen krijgen daarmede leerstofopgaven aangeboden die aangepast worden aan het bereikte niveau.

Het bestuur wil vanuit een breed gedragen identiteit de grondslag van de school vertalen. Belangrijk hierin is de cultuur waaruit deze vorm gegeven wordt. Het bestuur streeft naar een betrokken en geïnspireerd team, dat samen met betrokken ouders het maximale uit de ontwikkeling van ieder kind haalt, zowel op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van identiteit. Zo wordt de integrale ontwikkeling ook daadwerkelijk vorm gegeven.

Tarieq Ibnoe Ziyad heeft zowel religieus als qua culturele herkomst een gemengd team.

Signatuur

Islamitisch

Schoolbestuur

Stichting Islamitische Educatie Zuid Oost Nederland

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat