De Reis van Brandaan (SBO)

SBO de reis van Brandaan is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. "Wij zijn een school waarin het aanbod voor de leerlingen wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling."

"Onze school staat open voor alle leerlingen van wie ouders bij ons komen oriënteren na advies van de basisschool of op eigen initiatief. Wij denken niet in hokjes, maar kijken naar de ondersteuningsbehoeften van het kind. Als wij na gesprek met alle partijen en na zorgvuldig dossieronderzoek denken een adequaat antwoord te kunnen geven op de ondersteuningsbehoeften van het kind, is het kind van harte welkom. Het is ons doel om leerlingen optimaal te laten groeien, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Dit bewerkstelligen wij door het opstellen en uitvoeren van het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) en door een regelmatige afstemming met alle betrokken rondom het kind; ouders, school en eventuele hulpverlening. Wij bieden onderwijs middels een afgestemd aanbod per leerjaar, beschreven in het ‘document leerstofaanbod op de reis van Brandaan’. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de brede ontwikkeling. Dit doen we onder andere middels het 3O-leren. Daarnaast stimuleren we de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Bij ons op school is veel aandacht voor het leren leren. Dit doen we middels de ontwikkeling van executieve functies. Op pedagogisch gebied werken we met de kinderen aan zelfstandigheid, zelfsturing en zelfvertrouwen om zich zo te kunnen ontwikkelen tot volwaardige en respectvolle wereldburgers."

"Op de reis stimuleren we nieuwsgierigheid en persoonlijke groei. We durven met elkaar dappere keuzes te maken"

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat