De Vijfkamp (SBO)

De Vijfkamp is een SALTO-school voor speciaal basisonderwijs met een algemeen levensbeschouwelijke grondslag in de wijk Woensel-Noord, nabij de Hondsruglaan. 

"Wij bieden uw kind een passend lesaanbod, waarbij we uitgaan van hun eigen mogelijkheden. Door hierop aan te sluiten, vergroten we de succeservaringen en maakt het uw kind zelfzekerder."

Visie

Wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind

Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van je kind. Dat betekent dat we hem/haar niet overvragen, maar zeker ook niet ondervragen. SALTO-school De Vijfkamp heeft dezelfde kerndoelen als een gewone basisschool, maar je kind krijgt meer tijd om deze einddoelen te bereiken. Daarnaast heeft je kind te maken met kleinere groepen en is er specifieke expertise. Wanneer de kerndoelen niet binnen de mogelijkheden van je kind behoren, wordt dat uiteraard kenbaar gemaakt bij je.

Onderwijs op maat

Wij zien het als een uitdaging om je kind op zijn of haar niveau hulp te bieden en zo goed als mogelijk is voor te bereiden op de toekomst. In principe is elke leerling op onze school een kind dat specifieke hulpvragen heeft. Wij bieden ‘onderwijs op maat’. Dat wil zeggen dat we elk kind individuele hulp geven als dat nodig is en voor zover dat mogelijk is met de middelen die ons ter beschikking staan. Het onderwijs in de klas staat echter centraal.

Elk kind is uniek

Samen met onze eigen specialisten volgen én ondersteunen wij de ontwikkeling van je kind, zowel leerinhoudelijk als ook sociaal-emotioneel. Omdat de reis net zo belangrijk is als de bestemming, vinden wij niet alleen leerresultaten belangrijk, maar ook het leerproces. Je kind moet terug kunnen kijken op een prettige en leerzame schooltijd. Vanuit deze gedachte werken we samen aan de toekomst van uw kind. Wij voelen ons in deze visie gesterkt door onze actieve en betrokken MR en het SALTO-bestuur, waartoe onze school behoort.

Dit alles geven wij vorm vanuit de gezamenlijke visie van SALTO: Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat