't Palet

Basisschool ’t Palet maakt deel uit van Speelleercentrum Boschdijk. Een speelleercentrum is een centrum waar alle voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf onder één dak zijn te vinden. School, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang werken nauw met elkaar samen. Het schoolgebouw staat in Woensel-West, aan de Boschdijk, tegen de wijk Kronehoef aan. Basisschool 't Palet is dan ook in eerste instantie bestemd voor kinderen uit beide wijken, en een deel van de wijk De Barrier.

Visie

Ons speelleercentrum biedt ieder kind kansen om zich optimaal te ontplooien.

Onze waarden:

- Verbondenheid

- Diversiteit

- Vertrouwen

Hoe zien we de waarden terug op school:

’t Palet van verbondenheid

Op basisschool ’t Palet bereiden wij onze leerlingen voor op de maatschappij en de wereld van morgen. Als onderdeel van Speelleercentrum Boschdijk hebben we de samenwerking met ouders en onze SPILpartners hoog in het vaandel staan. Trots zijn we op onze kinderen die met plezier geleid worden door bevlogen professionals. Trots zijn we op ons naschools aanbod en de samenwerking met de wijk en nabije omgeving.

’t Palet van diversiteit

Als wijkschool bieden we kansrijk onderwijs aan een doelgroep die een mooie afspiegeling van de Eindhovense wijk Woensel-West en onze Brainportregio is. Het leren van en met elkaar in een rijke, veilige omgeving is onze bedoeling. Door ons passende en opbrengstgerichte onderwijs bieden we kansen en kunnen we het verschil maken voor onze wereldburgers.

’t Palet van vertrouwen

Op basisschool ’t Palet krijgt iedere betrokkene ruimte trouw te blijven aan zichzelf. Eigenaarschap is voor ons van groot belang. Kinderen groeien vanuit nieuwsgierigheid en vertrouwen. Samen zijn we verantwoordelijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

Ambitie

De volgende ambities willen we de komende tijd nog verder ontwikkelen:

- Kansengelijkheid

- Onderwijskwaliteit

- Wereldburgerschap

- Eigenaarschap

- Duurzaamheid

De ambities worden vertaald en uitgewerkt in jaarplannen. 

Signatuur

Interconfessioneel

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat