Rapenland

Basisschool Rapenland is een katholieke school, die openstaat voor kinderen met welke achtergrond dan ook. "Onze school is een ontmoetingsplek voor kinderen, leerkrachten en ouders. Een plek waar we van en met elkaar leren. De kernwaarden die we daarbij heel belangrijk vinden zijn: samen, betekenisvol, vertrouwen en plezier. In onze school leggen wij de basis voor een goede ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied en begeleiden wij de kinderen, zodat zij kunnen uitgroeien tot stabiele volwassenen met zelfvertrouwen, die kunnen deelnemen aan een democratische samenleving. Volwassenen die goed kunnen omgaan met de verschillen in onze samenleving en die zich respectvol opstellen."

Signatuur

Katholiek

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat