De Handreiking

Wij zijn een plek waar samen leren en plezier maken hand in hand gaan. We hechten veel waarde aan een prettig leef- en werkklimaat. Een sfeer waarin alle betrokkenen, maar vooral de kinderen, zich thuis en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het motto is daarom ook “Wij hebben het fijn samen”.

Op onze school;

* gaan we uit van kansrijk onderwijs voor alle kinderen;

* hebben we oog voor wereldburgerschap;

* hebben we oog voor duurzaamheid;

* bieden we uitdagend en innovatief onderwijs.

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

In veiligheid leren en ontwikkelen kinderen zich optimaal. Er is aandacht voor elk kind met zijn of haar talent en we bieden rust en structuur in onze snelle wereld! Kortom, een mooie plek om je schooltijd door te brengen samen met je vriendjes en vriendinnetjes!

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat