De Klimboom

"SALTO-school De Klimboom staat bekend als een school met een sfeer en cultuur waar de meeste kinderen en ouders zich prettig en welkom voelen. Op onze school is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op onze school. Dat is voor ons de basis van waaruit zowel kinderen als leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast zijn we continu bezig om met het onderwijs aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en de onderwijskwaliteit te waarborgen. We willen daarmee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het individuele kind en gaan daarbij altijd uit van het positieve."

Visie

We vinden het belangrijk dat:
– kinderen zich veilig voelen bij ons op school
– er gewerkt wordt aan een doorgaande lijn in het ontwikkelingsproces van kinderen, zodat ieder kind krijgt wat het beste bij hem of haar past
– er evenwichtige aandacht is voor de verschillende ontwikkelingsgebieden bij kinderen, zodat kinderen breed ontwikkeld en goed voorbereid op het vervolgonderwijs onze school verlaten
– er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen kinderen en het onderwijs daar zoveel mogelijk op wordt aangepast
– er in openheid en vertrouwen gecommuniceerd wordt
– iedereen handelt vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en tolerantie

Uit deze visie hebben we 5 kernwaarden gefilterd die wij op De Klimboom belangrijk vinden en van waaruit wij handelen: Betrokkenheid, Ontwikkeling, Communicatie, Afstemming en Veiligheid.

Onze missie daarbij is: Op naar de top!

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat