De Klimboom

"SALTO-school De Klimboom staat bekend als een school met een sfeer en cultuur waar de meeste kinderen en ouders zich prettig en welkom voelen. Op onze school is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op onze school. Dat is voor ons de basis van waaruit zowel kinderen als leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast zijn we continu bezig om met het onderwijs aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en de onderwijskwaliteit te waarborgen. We willen daarmee zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het individuele kind en gaan daarbij altijd uit van het positieve."

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat