Lorentz Casimir Lyceum

Wij hechten veel waarde aan de talentonwikkeling van onze leerlingen op intellectueel, cultureel en sociaal gebied. Daarom investeren wij continu in de kwaliteit van ons onderwijs, zorgvuldige persoonlijke begeleiding en een goede communicatie met ouders en leerlingen. Bij alles wat wij doen, stellen wij het volgende centraal:

Respect voor elkaar;

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen;

Optimale leerprestaties;

Algemene persoonlijke ontwikkeling.

Aandacht voor thema’s die onze regio onderscheiden

Het Lorentz Casimir Lyceum is lid van het samenwerkingsverband Brainport Scholen. Dat betekent dat we samenwerken met tien andere scholen en met bedrijven en organisaties in de regio. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de toekomst en de omgeving. In onze Brainport Regio spelen toptechnologie, design, innovatie en creativiteit een hoofdrol. Brainport Scholen onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor deze thema’s.

21e-eeuwse vaardigheden

Als Brainport School besteden wij in ons schoolprogramma veel aandacht aan voorname 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, plannen en organiseren en kritisch en innovatief denken. Daarnaast zetten we stevig in op thema’s als hightech, ondernemerschap, internationalisering, duurzaamheid en de relatie met de regio.

Projecten en activiteiten

Wij organiseren veel activiteiten waarmee leerlingen zich deze vaardigheden en thema’s eigen maken. Zoals Quest, 3D en Design, het BrainSport excellentieprogramma, Businessclass, versterkt talenonderwijs , buitenlandreizen, FIRST LEGO League, Tech Challenge en de Debatclub. Daarmee staan we midden in de maatschappij en verbinden we ons met de wereld om ons heen.

Een stimulerende omgeving daagt het Lorentz Casimir Lyceum leerlingen uit hun talenten maximaal te ontplooien als voorbereiding op de moderne samenleving.

Onze visie

Gedegen onderwijs van hoog niveau bieden zodat leerlingen bovengemiddelde resultaten behalen.

Leerlingen stimuleren en in staat stellen om voor zichzelf en voor anderen hun verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces.

Een veilige omgeving creëren waar leerlingen zich gewaardeerd voelen.

Een divers aanbod aan activiteiten binnen en buiten school aanbieden waaruit leerlingen, naast het basiscurriculum, kunnen kiezen.

Leerlingen in staat stellen om zelfstandig en in samenhang succesvol deel te nemen aan de moderne samenleving.