Jan Nieuwenhuizenschool (SBO)

"Op de Jan Nieuwenhuizenschool bieden wij onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool geen of onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen en daardoor vastlopen of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Onze leerlingen zijn uniek en bijzonder."

"Wij bieden elke leerling optimale ontwikkelingskansen gericht op een succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Wij kunnen leerlingen langdurig opvangen, maar ook kortdurende plaatsing is mogelijk. Onze gespecialiseerde pedagogische en didactische kennis delen wij met onze partners in het samenwerkingsverband. Onze school heeft dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer aandacht om deze einddoelen te bereiken. Daarnaast heeft de school kleinere groepen en is er specifieke expertise. Wanneer het behalen van de kerndoelen niet binnen de mogelijkheden van een kind behoort, wordt dat kenbaar gemaakt. Wij zien het als een uitdaging om elk kind op zijn of haar niveau hulp te bieden en zo goed als mogelijk voor te bereiden op de toekomst. In principe is elke leerling op onze school een kind dat specifieke hulpvragen heeft. Wij willen dan ook ‘onderwijs op maat’ bieden. Dat wil zeggen dat we elk kind individuele hulp geven als dat nodig is en dit doen voor zover dat mogelijk is met de middelen die ons ter beschikking staan."

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Speciaal onderwijs

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat