Vrijebasisschool Brabant

De Vrije School Brabant biedt een veilige omgeving, waar kinderen en hun kwaliteiten maximaal tot hun recht kunnen komen. Uw kind leert door te ontdekken en we gaan er daarbij uit van wat een kind wel kan in plaats van wat het niet kan. Natuurlijk zijn lezen, schrijven en rekenen een onderdeel van het lesprogramma. Maar ook is er veel aandacht voor vreemde talen, kunstzinnige vakken, bewegingskunst en ambachten. Hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (creëren) worden aangesproken, zodat leren een gezond geheel is. Kinderen krijgen daarbij ruimschoots de kans om kind te zijn en verlaten de school vol zelfvertrouwen en met ruim voldoende bagage voor het vervolgonderwijs.

Signatuur

Antroposofisch

Onderwijsconcept

Vrije school

Schoolbestuur

Stichting Pallas