Novalis College

Opvoeden is geen gat vullen maar een vlam ontsteken. Cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming zijn gelijkwaardige elementen in het vrijeschoolonderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen zich evenwichtig ontplooien en de school verlaten met een diploma én een goed gevulde rugzak. Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de wil, het gevoel en het denken. We geven elkaar op het Novalis College de ruimte om te ontdekken, te creëren en onszelf te zijn. Leerlingen worden uitgedaagd tot de groei die bij hen past en leren een steentje bij te dragen aan een kleurrijke, sociale en duurzame samenleving in een veranderende wereld.


Niveau(s)
vmbo-t/havo/vwo

Aantal leerlingen
550

Bijzonderheden
Milieuvriendelijk schoolgebouw

Signatuur

Antroposofisch

Onderwijsconcept

Vrije school