Beppino Sarto

Beppino Sarto is een katholieke basisschool voor de wijken Burghplan, Tivoli, Puttense Dreef en Gijzenrooi. Ongeveer 200 leerlingen volgen hier het basisonderwijs in klassen van ongeveer 20 tot 25 leerlingen.
Het team staat voor een hoge opbrengst voor leren en welbevinden bij alle kinderen.
Samen met partners zoals Mad Science en CKE biedt basisschool Beppino Sarto leuke naschoolse projecten waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Aansluitend op de schooldag ken er bijvoorbeeld een cursus techniek, dans of kunst worden gevolgd. 

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO