Beppino Sarto

Beppino Sarto is een katholieke basisschool voor de wijken Burghplan, Tivoli, Puttense Dreef en Gijzenrooi. Ongeveer 200 leerlingen volgen hier het basisonderwijs in klassen van ongeveer 20 tot 25 leerlingen.

Het team staat voor een hoge opbrengst voor leren en welbevinden bij alle kinderen. Samen met partners zoals Mad Science en CKE biedt basisschool Beppino Sarto leuke naschoolse projecten waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Aansluitend op de schooldag kan er bijvoorbeeld een cursus techniek, dans of kunst worden gevolgd.

Visie

We zoeken naar een balans tussen de taal-reken-zaakvakken en de creatieve vakken. Wij willen een fundamentele bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van de kinderen. Zeker omdat een deel van onze populatie niet veel culturele ontwikkeling van thuis uit mee krijgen. Door de doorlopende leerlijnen per kunstdiscipline te implementeren kunnen we de culturele ontwikkeling van de leerlingen beter sturen, activiteiten beter op elkaar laten aansluiten en gericht ondersteuning vragen bij de culturele instellingen.

Ambitie

Wij zijn als school momenteel bezig om de kinderen via coöperatief leren samen te laten werken en samen tot oplossingen te komen van allerlei problemen en vraagstukken. Dit bouwen we de komende jaren uit. De vier vermogens: receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen worden in allerlei werkvormen aangeboden en geoefend. Wij proberen onder andere op deze manier de kinderen niet alleen creatief te laten werken met expressie materiaal maar ook het creatief denken te ontwikkelen. Concreet voor cultuureducatie betekent dit dat iedere leerkracht les kan geven vanuit de verschillende kunstdisciplines: beeldende vorming, muziek, drama, dans, mediakunst. Iedere cyclus van 3 jaar zal er één kunstdiscipline centraal staan, met een duidelijk opbouw: * jaar 1: inspiratielessen door een vakdocent * jaar 2: inspiratielessen en samen lessen geven met een vakdocent * jaar 3: in overleg met een vakdocent kijken naar de mogelijkheid om lessen zelf te geven en/of onder begeleiding/ coaching van een vakdocent. Door deze aanpak ontwikkelen leerlingen: • Receptief vermogen: zich openstellen voor culturele uitingen. • Creërend vermogen: denken, creëren en produceren op creatieve wijze. • Reflectief vermogen: cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen. • Analyserend vermogen: informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk. Door deze aanpak ontwikkelen leerkrachten: • Eigen vaardigheden van verschillende kunstdisciplines. • Verschillende lessen van de kunstdisciplines die we kunnen borgen. Wij doen mee met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit om als school een omgeving te creëren waarin leerlingen en leerkrachten zichzelf ontwikkelen. Als einddoel: “Het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie op onze school”

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat