BoschAkker

Vanaf april 2009 vormt Basisschool BoschAkker samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg Spil-centrum BoschAkker. Het Spil-centrum is gevestigd in ‘De Toeloop’ aan de Jozef Israëlslaan. De Toeloop heeft een maatschappelijke functie en ligt centraal in de wijken Doornakkers- West, Doornakkers-Oost en Berckelbosch. Naast het Spil-centrum is in het gebouw het jongerencentrum, de buurtinfo en de sporthal met kantineaccommodatie gehuisvest.

"Momenteel telt onze school meer dan 450 leerlingen verdeeld over 16 groepen. De groepen 7 en 8 zijn gevestigd  op de locatie BoschAkker Molijnstraat. "Wij zetten ons in voor gedegen en eigentijds thematisch onderwijs. In verbinding met ouders, leerlingen en partners zorgen we voor een warme, veilige en inspirerende leeromgeving. Ons doel is om kinderen eigenaar te laten zijn van hun leerproces, zodat ze het beste uit zichzelf halen en hun talenten ontwikkelen."

Visie

Bij BoschAkker hechten we veel waarde aan het aanbieden van diverse kunst- en cultuuractiviteiten, zowel binnen als buiten de school. Deze activiteiten zijn gericht op het actief creëren en het passief ervaren van kunst waarbij we indien mogelijk aansluiten bij het lopende thema op school.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen nieuwsgierig worden gemaakt en hun talenten ontdekken, zodat ze zich op diverse gebieden kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze leerlingen om creatief te denken, open te staan voor nieuwe ervaringen, door te zetten, samen te werken, zichzelf te presenteren en kritisch terug te kijken naar het proces. Door deze vaardigheden te ervaren en aan te leren, geven we onze leerlingen een solide basis mee voor de rest van hun leven.

Ambitie

Onder schooltijd wordt er een gevarieerd cultureel programma aangeboden dat zich richt op het kijken naar en creëren van kunst waarbij de leerlingen terugkijken en reflecteren op het proces. Dit programma biedt de leerlingen de mogelijkheid om kunst op verschillende manieren te ervaren en te begrijpen. Het aanbod wordt zorgvuldig samengesteld met de vakdocenten muziek en beeldende kunst, en is afgestemd op het huidige thema. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om, binnen het thema, samen te werken met culturele partners uit de wijk om zo het programma nog verder te verrijken.

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat