BoschAkker

Vanaf april 2009 vormt Basisschool BoschAkker samen met kinderopvang-peuterwerk Korein en consultatiebureau ZuidZorg Spil-centrum BoschAkker. Het Spil-centrum is gevestigd in ‘De Toeloop’ aan de Jozef Israëlslaan. De Toeloop heeft een maatschappelijke functie en ligt centraal in de wijken Doornakkers- West, Doornakkers-Oost en Berckelbosch. Naast het Spil-centrum is in het gebouw het jongerencentrum, de buurtinfo en de sporthal met kantineaccommodatie gehuisvest.

"Momenteel telt onze school meer dan 450 leerlingen verdeeld over 16 groepen. De groepen 7 en 8 zijn gevestigd  op de locatie BoschAkker Molijnstraat. "Wij zetten ons in voor gedegen en eigentijds thematisch onderwijs. In verbinding met ouders, leerlingen en partners zorgen we voor een warme, veilige en inspirerende leeromgeving. Ons doel is om kinderen eigenaar te laten zijn van hun leerproces, zodat ze het beste uit zichzelf halen en hun talenten ontwikkelen."

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat