Floralaan

Floralaan is een school in beweging..… onderweg naar groei!

"Wij vinden dat de basis van het leren bestaat uit drie belangrijke factoren: nieuwsgierigheid, motivatie en zelfvertrouwen. Door een stimulerende leeromgeving te creëren, gaan kinderen actiever leren. Daarnaast heeft ieder kind recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. Kinderen ontdekken hun eigen talenten, mogen keuzes maken, fouten maken en successen vieren. Wij streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling op hun eigen tempo en niveau. De leerling staat bij ons centraal, we willen ze meer persoonlijke aandacht bieden. Hierbij willen we de leerlingen goed volgen, zodat we op maat onderwijsinterventies kunnen plegen. De leidende rol van de leerkracht wordt meer begeleidend."

Signatuur

Algemeen bijzonder

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto