Floralaan

Floralaan is een school in beweging..… onderweg naar groei!

"Wij vinden dat de basis van het leren bestaat uit drie belangrijke factoren: nieuwsgierigheid, motivatie en zelfvertrouwen. Door een stimulerende leeromgeving te creëren, gaan kinderen actiever leren. Daarnaast heeft ieder kind recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. Kinderen ontdekken hun eigen talenten, mogen keuzes maken, fouten maken en successen vieren. Wij streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling op hun eigen tempo en niveau. De leerling staat bij ons centraal, we willen ze meer persoonlijke aandacht bieden. Hierbij willen we de leerlingen goed volgen, zodat we op maat onderwijsinterventies kunnen plegen. De leidende rol van de leerkracht wordt meer begeleidend."

Visie

Het is onze opdracht om kinderen ontwikkelings- en onderwijskansen te bieden en deze continu te verbeteren. Dit doen wij door professioneel en betrokken te handelen en ons onderwijs aan te passen daar waar dat nodig is. Wij willen dat alle leerlingen en hun ouders zich welkom voelen op onze school ongeacht hun moedertaal of culturele achtergrond. We willen structurele aandacht in ons programma voor talentontwikkeling, techniek, muziek, dans, creatieve vakken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ieder jaar in aanraking komen met culturele instellingen of voorstellingen.

Ambitie

We willen eerst borgen wat we tot nu toe al bereikt hebben. Op dit moment ligt onze focus op het invoeren van projectmatig werken. Op het moment dat het projectmatig werken goed draait, willen we het cultuuronderwijs hier op gaan aanpassen. We willen de culturele activiteiten en lessen zo goed als dat kan, laten aansluiten op het thema van het project. Daarnaast hebben we een handvaardigheidlokaal dat nu niet goed benut wordt, we zouden graag zien dat dit weer echt een techniek/handvaardigheidlokaal wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen kwalitatief goede lessen krijgen. We zijn dan ook van mening dat er een grote meerwaarde is voor vakdocenten voor de klas. We willen graag het CultuurLAB na het borgen gaan uitbreiden.

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat, Maak het mee!