Kindcentrum Theresia

Wij zijn een kindcentrum vol in ontwikkeling. Wij streven er naar om ieder individu zijn of haar competenties te laten ontwikkelen. Zowel bij de kinderen als binnen ons team.

Naast het geven van goed en degelijk onderwijs en het bieden van net zo goede opvang, trachten wij veel aandacht te schenken aan de bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Concreet komt dit erop neer dat wij de bevordering van hun zelfstandigheid, hun weerbaarheid en hun afstemming op de omgeving, hoog in het vaandel voeren. Een eerlijke, open en kindvriendelijke sfeer is daarvoor onontbeerlijk.

Wij zijn ons ervan bewust dat we met uw kostbaarste “bezit” omgaan. Een goed contact met u, als ouder, is dan ook zeer wenselijk bij het klimaat dat wij trachten te realiseren. Uw kind zal zich geborgen voelen als het kindcentrum aansluit op de thuissituatie en omgekeerd. Reden temeer voor een goede afstemming.

Onze kindcentrum telt ongeveer 300 kinderen. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving, de wijk “’t Ven”. De wijk wordt begrensd door industrieterrein “de Hurk”, de Botenlaan en de Noord Brabantlaan.

Tweede locatie

Rijstenweg 1
5652 CG Eindhoven
Tel:

Signatuur

Interconfessioneel

Onderwijsconcept

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat